Dziś imieniny:
Karola Ferdynanda

 29 maja... Dzień Otwarty Szkoły... Sekretariat tel. 32 289 05 52


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Tarnogórskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, przysługuje nauczycielom (emerytom i rencistom) częściowa refundacja kosztów leczenia. Przyznanie zasiłku pieniężnego uwarunkowane jest złożeniem wniosku do Dyrektora Szkoły o przyznanie zasiłku. 

Do wniosku należy dołączyć:
  1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie.
  2. Faktury potwierdzające koszty poniesione na leczenie za ostatni rok.
  3. Oświadczenie o dochodach (średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka w rodzinie).
  4. Inne dokumenty potwierdzające przebytą chorobę, uraz itp.
Formularz wniosku o przyznanie zasiłku z oświadczenie o dochodach są do odebrania w sekretariacie szkoły lub można pobrać: Wniosek
Komisja funduszu zdrowotnego rozpatruje złożone wnioski dwa razy w ciągu roku. Termin składania wniosków wraz z załącznikami upływa 30 listopada oraz  31 maja każdego roku.

pdfWniosek


Projekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo

Sponsorzy

 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm