Dziś imieniny:
Walerego, Karola

Styczeń 2o23... Ferie zimowe 2o23... Sekretariat tel. 32 289 05 52
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie to szkoła z tradycjami. Powstała w 1945 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Witolda Wójcika jako szkoła zawodowa dokształcająca do zawodu górniczego. W 1947 r. szkoła otrzymała nazwę Szkoła Przemysłowa Górnicza Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Radzionkowie. Szkoła kształciła w kilku wydziałach: górniczym, elektrycznym i mechanicznym. W 1954 r. w celu stopniowego i praktycznego wdrażania młodszych uczniów do zawodu górniczego, równolegle z troską o polepszenie bazy dydaktycznej szkoły przystąpiono do budowy sztolni. Wielkim wydarzeniem dla szkoły było otrzymanie sztandaru ufundowanego przez kopalnię. W 1975 r. w wyniku dokonanych zmian administracyjnych kraju byłe kopalnie "Radzionków" i "Bytom" połączono w jedną i nadano im imię "Powstańców Śląskich". Dwa lata później uległy połączeniu szkoły przy wspomnianych kopalniach. W 1991 r. rozpoczęła działalność nowa szkoła Technikum Górnicze KWK "Powstańców Śląskich". Nadal prowadzona była Zasadnicza Szkoła Górnicza i Szkoła Przysposobienia Zawodowego. Od roku 2004 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych. "Szkoła nauczania jest tylko sztuką rozbudzania ciekawości w młodych duszach po to, aby następnie ją zaspokajać; ciekawość zaś żywa jest i zdrowa tylko w umysłach szczęśliwych" - tak brzmi motto szkoły. Dowodem uznania i wyróżnienia placówki w skali ogólnopolskiej jest przyznanie jej certyfikatu "Szkoły z klasą", który świadczy o jakości pracy szkoły i wysokich kwalifikacjach uczących tu nauczycieli. Zadaniem placówki jest nie tylko przygotować uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych, ale również nauczyć ich samodzielności i zaradności w taki sposób, aby ze spokojem mogli patrzeć w przyszłość. Absolwenci Zespołu Szkół dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom są dobrze przygotowani do podjęcia wyzwań, jakie stawia przed nimi rynek pracy. Bez znajomości języków obcych trudno jest zdobywać szczyty kariery, dlatego już od pierwszej klasy wprowadzona została w grupach obowiązkowa nauka dwóch języków obcych. Abiturienci technikum elektrycznego mają możliwość uzyskania uprawnienia SEP. Wielu uczniów postanawia także kontynuować naukę i zdobywać nowe doświadczenia na uczelniach wyższych, które stoją przed nimi otworem.

Lekcje to nie wszystko. Aby móc poszerzać horyzonty i rozwijać swoje zainteresowania, uczniowie mają możliwość korzystania z bogatej oferty edukacyjnej. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są zajęcia m.in. z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, biologii. Jest zespół wokalno-instrumentalny „Ro”, zespół redakcyjny. Zgłębianie wiedzy owocuje zdobywaniem miejsc na podium w konkursach pozaszkolnych. Przyszli maklerzy i przedsiębiorcy mogą sprawdzić swoje umiejętności pracując na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej "Partner" prowadzonej w ramach Programu Młodej Przedsiębiorczości. Szkoła nie zapomina także o sportowcach, dla których organizowane są spotkania Szkolnego Klubu Sportowego (piłka nożna, siatkowa). Osiągnięcia uczniów w tej dziedzinie były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Aby móc szczycić się sukcesami, trzeba mieć dobre warunki kształcenia, a w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych takie znajdziemy. Placówka posiada dwie pracownie komputerowe, pracownie specjalistyczne, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną, siłownię, salę rekreacyjną, świetlicę i sklepik prowadzony przez uczniów, w którym można nasycić niezaspokojony głód... Mówiąc o mediach, nie można zapomnieć o łatwym, szybkim i powszechnym dostępie uczniów do zasobów wiedzy światowej za pomocą Internetu. Stąd Free Wi-Fi. Szkoła posiada sale lekcyjne wyposażone w rzutniki multimedialne, co dodatkowo uatrakcyjnia lekcje oraz przyspiesza przyswajanie nowej wiedzy. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja szkoły, która znajduje się przy nowym rondzie na Rojcy, skąd uczniowie mają łatwy dojazd zarówno z Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, jak i innych miejsc.

Dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły serdecznie zapraszają do ZST-E w Radzionkowie.


Projekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo

Sponsorzy

 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm