Dziś imieniny:
Wandy Zenona

Trwają zapisy do naszej szkoły. Bądź w naszej lidze - Lidze Zawodowców.

Idea założenia Spółdzielni powstała na spotkaniach członków koła Młodego Przedsiębiorcy, które funkcjonowało w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Uczniowie analizowali możliwości podjęcia działalności gospodarczej na terenie szkoły identyfikując jej potrzeby i otoczenie.

Podjęte decyzje i czynności zaowocowały założeniem Spółdzielni Uczniowskiej PARTNER, która rozpoczęła działalność na podstawie uchwalonego statutu od 5 stycznia 2004 roku. Grupę założycieli stanowiło 19 uczniów spośród, których dokonano wyboru jej organów. Każdy członek spółdzielni posiada wkład w wysokości 1 zł., stanowiący jej fundusz udziałowy oraz legitymację. Istnienie spółdzielni zostało zgłoszone w Krajowej Radzie Spółdzielczej za pośrednictwem Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich. Nazwa ma związek z funkcją, jaką ma spełniać spółdzielnia aktywnie uczestnicząc w kreacji różnych obszarów funkcjonowania społeczności szkolnej.

Spółdzielnia Uczniowska jest organizacją uczniów prowadzoną przez nich samodzielnie, pod opieką nauczyciela-opiekuna. Spółdzielnia jako organizacja szkolna nie posiada osobowości prawnej. Jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb społecznych, kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane mini przedsiębiorstwo.

Celem spółdzielni jest:

 1. kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej i usługowej, kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystania wypracowanej nadwyżki bilansowej,
 3. organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków,
 4. propagowane idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.

Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność w następujących dziedzinach:

 1. wytwarzanie stosowanie do warunków, umiejętności młodzieży pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły,
 2. działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
 3. organizowanie zakupu i sprzedaży towarów szczególnie przyborów szkolnych, podręczników,
 4. udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywania w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych.

Zakres działalności:

 • handlowy, który obejmuje sprzedaż artykułów spożywczych i szkolnych w sklepiku w czasie przerw
 • usługowy-obsługa szkolnego punktu ksero.

Zarządzanie spółdzielnią i bieżąca realizacja zadań odbywa się w ramach przyjętej struktury organizacyjnej, która obejmuje organy zarządu i nadzoru oraz sekcję zajmującą się sprzedażą i usługami (operacyjną) oraz finansowo-księgową.

Zadaniem sekcji operacyjnej jest:

 • organizacja działalności handlowej i usługowej
 • sprzedaż i obsługa ksero, wycena sprzedawanych towarów i usług
 • zamówienia towarów, organizacja dostaw i rozliczenie z dostawcami
 • czynności rachunkowo-kasowe
 • promocja sprzedaży i reklama
 • nabór nowych członków
 • prowadzenie spraw organizacyjnych

Zadaniem sekcji finansowo-księgowej jest:

 • opracowywanie dokumentów księgowych spółdzielni
 • prowadzenie ewidencji księgowej
 • zastosowanie komputera (sporządzanie miesięcznych rozliczeń, księgowań, tworzenie dokumentów)
 • kontrola gospodarki zapasami, okresowa inwentaryzacja towarów
 • analiza kosztów zakupu
 • planowanie finansowe

Funkcjonowanie miniprzedsiębiorstwa zorganizowanego w formie Spółdzielni Uczniowskiej stwarza jej członkom okazję do konfrontacji ich wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole z rzeczywistością społeczno-gospodarczą poprzez możliwość wcielenia się w role menadżerów, sprzedawców, czy specjalistów w zakresie marketingu i reklamy.

Praca w Spółdzielni przygotowuje uczniów do podejmowania działalności na własny rachunek, funkcjonowania w miejscu pracy, rozwijania umiejętności i cech przydatnych we współpracy w zespole. Daje to możliwość wykazania się inicjatywą i pomysłowością w planowaniu i decydowaniu o doborze środków niezbędnych do osiągania celów.


Opiekun Spółdzielni
mgr Krystyna Dziuk

Rekrutacja 2018Projekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo

Sponsorzy

 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm

Please publish modules in offcanvas position.