Dziś imieniny:
Wandy Zenona

Trwają zapisy do naszej szkoły. Bądź w naszej lidze - Lidze Zawodowców.

Spółdzielnia kreuje swoją działalność z pełną odpowiedzialnością wobec klientów oraz istniejących uwarunkowań i ograniczeń. Stara się wytwarzać klimat, w którym wszyscy członkowie akceptują i rozumieją cele spółdzielni, decyzje zarządu oraz są motywowani do realizacji tych decyzji w sposób koordynujący cały zespół.

Przedmiotem działalności handlowej jest sprzedaż artykułów spożywczych i szkolnych w sklepiku na każdej przerwie w godzinach od 800 do 1500. Badania rynku, wybór dostawców, promocja, marketing oraz prowadzenie dokumentacji traktowane są jako realizacja bieżących zadań.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w szkolnym sklepiku pozwoliły na rozszerzenie zakresu działalności spółdzielni na usługi. Od stycznia 2005 r. został uruchomiony szkolny punkt ksero. W tym celu z wypracowanej nadwyżki została zakupiona kserokopiarka Konica.

W roku szkolnym 2005/2006 została nawiązana współpraca z hipermarketem Real w Bytomiu w ramach, której zostało zrealizowane przedsięwzięcie polegające na pakowaniu zakupów klientów firmy przy kasach połączonej ze zbiórką pieniężną. Pozyskane środki pieniężne zostały przeznaczone dla szkoły na zakup dziesięciu komputerów do pracowni.

Projekty realizowane przez Spółdzielnię Uczniowską zostały zaprezentowane w trzech edycjach Konkursu Młodej Przedsiębiorczości inicjowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Jego celem jest promowanie pomysłów kreujących przedsiębiorczość. Informacje na temat organizacji konkursu oraz sprawozdanie z finału można znaleźć na stronie www.tarnowskiegory.com.pl.

Udział w Konkursie wymagał podjęcia następujących działań:

  • realizacji przedsięwzięcia gospodarczego na terenie szkoły
  • wirtualnej gry giełdowej
  • przygotowania opracowania dotyczącego promocji szkoły (rok szkolny 2005/2006)
  • założenia wirtualnej firmy na rynku tarnogórskim wybranej spośród trzech propozycji (rok szkolny 2006/2007).

Finał VI edycji Konkursu odbył się 14 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Projekt realizacji przedsięwzięcia gospodarczego na terenie szkoły prezentowały uczennice: Magdalena Janoszka, Izabela Kudlik, Katarzyna Dzionsko, natomiast propozycję założenia własnej na rynku tarnogórskim przedstawiły uczennice klasy 3h: Magdalena Langoś, Natalia Piotrowska oraz Maria Łogiewa.

Uczestnicy konkursu za zajęcie II miejsca otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

W roku szkolnym 2005/2006 uczennice, które prezentowały projekt tj. Katarzyna Leśny, Karolina Świerczyna, Aleksandra Ziętek oraz Daria Siąkała za zajęcie II miejsca otrzymały certyfikaty uczestnictwa w Konkursie, certyfikaty Wyższej szkoły Bankowej w Chorzowie oraz pamiątkowe albumy IPH.

NASZE OSIĄGNIECIA

  • II miejsce w rankingu działalności spółdzielni w powiecie tarnogórskim za rok 2007
  • II miejsce w VI edycji Konkursu Młodej Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2006/2007
  • II miejsce w Konkursie Młodej Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2005/2006
  • II miejsce w Konkursie Młodej Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2004/2005
  • Przekazanie środków pieniężnych dla szkoły na zakup dziesięciu komputerów do pracowni
  • Zakup kserokopiarki Konica.

Rekrutacja 2018Projekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo

Sponsorzy

 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm

Please publish modules in offcanvas position.