Dziś imieniny:
Bazylego Elizy

 Czerwiec... T-13... Sekretariat tel. 32 289 05 52
  • Krystyna Dziuk

ZTS-E w programie Erasmus+

ErasmusGZespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie po raz kolejny będzie realizował projekt w programie Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe. Projekt „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” będzie realizowany w latach 2017-2018. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie pozwoli 40 uczniom na wyjazd do Irlandii Północnej w celu odbycia praktyk zawodowych. Wieloletnia współpraca z Partnerem zagranicznym przekłada się na wysoką jakość wszystkich działań w ramach projektu. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz technik hotelarstwa będą mogli zdobywać praktyczne doświadczenia i podwyższać umiejętności językowe w międzynarodowym środowisku. Projekt zawiera niestandardowe rozwiązania. Nieocenione będą możliwości rozszerzenia kompetencji międzykulturowych, społecznych i organizacyjnych. Miesięczny staż to szansa na lepszy start na rynku pracy i budowanie interesującej ścieżki zawodowej, a także szersze przygotowanie do funkcjonowania we współczesnym świecie. Szkoła wdrożyła europejskie narzędzia przejrzystości, uznawalności, umiejętności i kompetencji certyfikat: Europass Mobilność oraz system przenoszenia osiągnięć w kształceniu zawodowym. Jest liderem w powiecie w realizacji zagranicznych mobilności uczniów.

Link: http://www.powiat.tarnogorski.pl/node/6652


Projekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo

Sponsorzy

 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm