Dziś imieniny:
Blazeja Saturnina

Listopad 2o21... Rok szkolny 2o21/22...

Matura paszportem w przyszłość - cel projektu

MaturaPaszportemg
Technikum nr 13 w Radzionkowie
źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Realizacja: 01.09.2018r. – 30.09.2020r.
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego wśród 60 uczniów Technikum nr 13 w Radzionkowie (30K i 30M) kształcących się na kierunku technik: elektryk, hotelarstwa, eksploatacji portów i terminali w trakcie trwania projektu tj. od 01.IX.2018 do 30.IX.2020 roku poprzez realizację zadań zmierzających do kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych obejmujących dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego oraz niemieckiego, kółka zainteresowań z matematyki, geografii, biologii, języka angielskiego i niemieckiego a także stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz doposażenie 1 pracowni matematycznej w niezbędny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. Celem projektu jest także rozwijanie zainteresowań, ułatwienie uczniom wejścia na rynek pracy oraz poprawa wyników maturalnych. Efekty wzrost kompetencji kluczowych u 85% uczestników projektu, tj. 50 U/U. 

Projekt realizuje łącznie preferowane typy:
Typ I Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
Typ II Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami.
Działania zaplanowane w ramach typu I to: kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie kompetencji matematycznych poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, porozumiewania się w języku obcym poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. angielskiego i niemieckiego ,organizacja kółek zainteresowań z matematyki, jęz. angielskiego i niemieckiego, geografii, biologii.
Działania zaplanowane w ramach typu II to: tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie pracowni matematycznej i zorganizowania zajęć opartych na metodzie eksperymentu "Matematyka z pasją".

Technikum nr 13 movie

Rekrutacja 2021Projekt LdV. Projekt POKL
ldv_logo

getup_logo


bipmoodlelogo

Sponsorzy

 Sponsorzy stanowisk egzaminacyjnych
Elektryk 22-zm

Please publish modules in offcanvas position.